• Vzdělávání
 • Příprava
 • Samostatnost

 

 

Absolvent hledá práci ...

 

 

Úspěšný uchazeč o práci

Cíle projektu vycházejí ze zjištěné potřeby spolupráce mezi středními školami a zaměstnavateli. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který bude rozvíjet podnikatelské znalosti, schopnosti a dovednosti žáků středních škol. Zajistí zainteresovaným žákům získat zkušenosti v "netechnických" předmětech, jako jsou obchodní vztahy, obchodní schopnosti, komunikace, jednání vně i uvnitř firmy, ekonomické myšlení, organizace času, týmová spolupráce, samostatnost apod. Žáci budou schopni optimálně využívat svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebou celoživotního vzdělávání. Pro nejlepší způsob jak systematicky a efektivně vzdělávat žáky bude využit e-learning, řízená praxe, simulační interaktivní software a výuková setkání. Zároveň se budeme snažit pozitivně motivovat zaměstnavatele k zapojování se do systému praxí a do celé výuky na středních školách. 

 

Milí žáci, kantoři, partneři, členové realizačního týmu a další

příznivci projektu...realizace projektu byla ukončena závěrečnou konferencí 26.4.2012

(oficiální ukončení 30.4.2012), kde se sešly cílové skupiny projektu.

 

Fotky z konference naleznete ve fotogalerii►

 

Děkujeme všem za kvalitně a profesionálně odvedenou práci.

 

 

     

        Naleznete zde veškeré informace o projektu, cíle, výstupy, znalosti a dovednosti, které si díky projektu můžete osvojit, atd.        Zajímavosti a novinky o projektu, aktualizované informace. Fórum je propojeno se sociální sítí Facebook, kde nás též najdete.                 Všechny zpracované moduly naleznete v e-learningu s kalendářem kurzů, zpracovanými předměty, testy a úkoly.   Zahrajte si a osvěž te si své znalosti ze školních hodin, úkoly z praxe vám pomohou lépe se přizpůsobit budoucí práci.     

 

info 2017

Pátý rok realizace udržitelnosti projektu

Dne 30.4.2017 skončil pátý rok realizace udržitelnosti projektu Samostatný absolvent, ve kterém se událo mnoho věcí zajišťujících chod projektu i po ukončení jeho financování z Evropského sociální fondu:

 • Aktualizace webových stránek - Zajímavosti/novinky, opět jsou zde k nalezení zajímavosti, novinky a informace, které vám pomohou lépe se zorientovat na trhu práce;
 • Aktualizace e-learningu projektu;
 • Aktualizace interaktivního simulačního softwaru projektu;
 • Využívání vzdělávacích modulů ve výuce na vybraných školách;
 • Spolupráce se žáky;
 • Realizace odborných praxí.

Tímto dnem končí neuvěřitelných 6 let projektu Samostatný absolvent, ale nevěšte hlavy, můžete se na nás i nadále obracet s Vašimi dotazy.

Rádi bychom tímto poděkovali všem kantorům, žákům, podnikatelům, a dalším, kteří nám moc pomohli v realizaci a v období udržitelsnoti projektu. Poděkování také patří celému realizačnímu týmu za profesionalitu v řízení celého projektu.

 

Za celý realizační tým zdraví manažerka projektu Edita Mynaříková, DiS.

 

info 2016

Čtvrtý rok realizace udržitelnosti projektu

Dne 30.4.2016 skončil čtvrtý rok realizace udržitelnosti, ve kterém se událo mnoho věcí zajišťujících chod projektu i po ukončení jeho financování z Evropského sociální fondu:

 • Aktualizace webových stránek - Zajímavosti/novinky, opět jsou zde k nalezení zajímavosti, novinky a informace, které vám pomohou lépe se zorientovat na trhu práce;
 • Nové informace a testy do e-learningu projektu;
 • Nové simulace do interaktivního simulačního softwaru projektu;
 • Využívání vzdělávacích modulů ve výuce na vybraných školách;
 • Spolupráce se žáky.

Za celý realizační tým zdraví manažerka projektu Edita Mynaříková, DiS.

info 2015

Třetí rok realizace udržitelnosti projektu

Dne 30.4.2015 skončil třetí rok realizace udržitelnosti, ve kterém se událo mnoho věcí zajišťujících chod projektu i po ukončení jeho financování z Evropského sociální fondu:

 • Aktualizace webových stránek - Zajímavosti/novinky, opět jsou zde k nalezení zajímavosti, novinky a informace, které vám pomohou lépe se zorientovat na trhu práce;
 • Nové informace a testy do e-learningu projektu;
 • Nové simulace do interaktivního simulačního softwaru projektu;
 • Využívání vzdělávacích modulů ve výuce na vybraných školách;
 • Spolupráce se žáky;

Spolupráce se zapojenými školami funguje na jedničku, žáci jsou rádi, že mají obohacenou výuku a baví je pracovat s vytvořenými produkty.

Za celý realizační tým zdraví manažerka projektu Edita Janstová, DiS.

 

info 2014

Druhý rok realizace udržitelnosti projektu

Dne 30.4.2014 skončil druhý rok realizace udržitelnosti, ve kterém se událo mnoho věcí zajišťujících chod projektu i po ukončení jeho financování z Evropského sociální fondu:

 • Aktualizace webových stránek - Zajímavosti/novinky, opět jsou zde k nalezení zajímavosti, novinky a informace, které vám pomohou lépe se zorientovat na trhu práce;
 • Nové informace a testy do e-learningu projektu;
 • Nové simulace do interaktivního simulačního softwaru projektu;
 • Využívání vzdělávacích modulů ve výuce na vybraných školách;
 • Spolupráce se žáky;
 • Realizace odborných praxí.

Spolupráce se zapojenými školami funguje na jedničku, žáci jsou rádi, že mají obohacenou výuku a baví je pracovat s vytvořenými produkty.

Za celý realizační tým zdraví manažerka projektu Edita Janstová, DiS.

 

info 2013

První rok realizace udržitelnosti projektu

Dne 30.4.2013 skončil první rok realizace udržitelnosti, ve kterém se událo mnoho věcí zajišťujících chod projektu i po ukončení jeho financování z Evropského sociální fondu:

 • Aktualizace webových stránek - Zajímavosti/novinky, najdeš zde spoustu zajímavých odkazů;
 • Nové informace a testy do e-learningu projektu;
 • Nové simulace do interaktivního simulačního softwaru projektu;
 • Distribuce vytvořeného vzdělávacího programu na další střední školy v Ústeckém kraji;
 • Využívání vzdělávacích modulů ve výuce na vybraných školách;
 • Spolupráce se žáky.

Všechny výstupy projektu přesahují dobu trvání projektu, a troufám si říci, že i dobu jeho udržitelnosti.

Za celý realizační tým zdraví manažerka projektu Edita Janstová, DiS.

 

 

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku

 

 

 


Ukončena tvorba metodiky pro realizaci výuky viz. KA05


 


Ukončeno pilotní ověřování vzdělávacího programu viz. KA04


 


Ukončena tvorba vzdělávacích modulů, e-learningu a interaktivního simulačního software viz. KA03


 


Ukončeno vytváření osnovy vzdělávacího programu viz. KA02


 


Ukončen aktivní průzkum mezi zaměstnavateli viz. KA01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© BrusTech technologies 2017